content marketing

De veranderende rol van de koper

De afgelopen 5 tot 10 jaar is de rol van de koper in business-to-business erg veranderd. Veel bedrijven hebben zich niet op tijd met die verandering beziggehouden en boeten daar nu voor. Richard