B2B dagvoorzitters: Rutger Mollee en Yvonne van Bokhoven

Dit jaar kiezen we voor een duo-dagvoorzitterschap van het B2B Marketing Forum op 20 maart met, voor de verfrissende noot, trainer/cabaretier Rutger Mollee en voor de ervaring in B2B, Yvonne van