Voorwaarden

Annuleren en wijzigen

Zodra u zich heeft ingeschreven is een deelnemer 50% van de kosten verschuldigd aan de organisatie tot 21 dagen voor het evenement.

Vanaf 21 (en minder) dagen voor het event worden restituties voor annuleringen niet meer vergoed. Indien u verhinderd bent, kunt u een vervanger sturen namens dezelfde organisatie.

Wilt u aanspraak maken op de 50% restitutie, ontvangen wij graag uw schriftelijk verzoek per post of mail. Dit kan tot uiterlijk 21 dagen voor de datum van het evenement.

Aansprakelijkheid

Het kan noodzakelijk zijn de inhoud van het programma, de tijdstippen, de locatie of de sprekers aan te passen tijdens de voorbereidingen van het event.

De organisatie van B2B Marketing Forum, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke wijzigingen.

In geval er redenen zijn om het evenement te veranderen, of te annuleren in geval van overmacht, terroristische dreigingen, oorlog, extreme weersomstandigheden, stakingen, of anderszins gebeurtenissen buiten de macht van B2B Marketing Forum om, zullen wij ons uiterste best doen het event opnieuw in te plannen.

Indien het hele evenement geannuleerd dient te worden, verbinden de deelnemers er zich toe om geen enkele tegemoetkoming of terugbetaling van de organisator te eisen. De deelnemer/klant kan geen aanspraak maken op uitgaven, kosten, schade, onkosten, inclusief juridische kosten die worden gemaakt door de deelnemer/klant.

Organisatie

Het event wordt georganiseerd door B2B Marketing Forum BV

Geregistreerd onder:

B2B Marketing Forum B.V., Van Heuven Goedhartlaan 121, 1181 KK Amstelveen, Nederland

VAT no. NL852492327B01, Kamer van Koophandel 57230285