Blog/Nieuws

Mee op reis langs de game changers van toen en nu

Met Ingrid Archer en Shimon Ben Ayoun.

De 10e editie van het B2B Marketing Forum 2019 staat in het teken van game changers. Ingrid Archer en Shimon Ben Ayoun, oprichters van spotONvision en het B2B Marketing Forum, inspireren het publiek met hun presentatie ‘The story: 10 years of game changing in B2B’. Tijdens de jubileumeditie van het event slaan zij een brug tussen het verleden en de toekomst.

Ingrid en Shimon nemen het publiek mee op reis langs alle hoogtepunten van de afgelopen tien jaar. Samen met voormalige keynote sprekers blikken zij terug op de ontwikkelingen rondom customer experience, sales enablement, permission marketing, data & analytics en technologie. Daarnaast kijken zij naar de impact van verandering in de toekomst.

De voorbereidingen voor het Forum zijn in volle gang. Hoogste tijd om Ingrid en Shimon uit te horen over hun kijk op ‘game changers in marketing’ en zo meer te weten te komen over wat we van hen mogen verwachten op 19 maart.

Als je kijkt naar de afgelopen jaren, wat was voor jullie de grootste game changer?

Ingrid en Shimon zien dit beiden vanuit een ander perspectief. Ingrid ziet wet- en regelgeving als een echte game changer: “Tien jaar geleden inspireerde Seth Godin, keynote spreker van het allereerste B2B Marketing Forum, ons met het idee van ‘permission marketing’. We geloofden daar allemaal in. Pas met de invoering van de GDPR dit jaar, werden marketeers ineens écht gedwongen aan ‘permission marketing’ te doen.”

Voor Shimon geldt de verandering in het gedrag van de koper als de grootste game changer van de afgelopen jaren: “De informatiebehoefte van onze kopers is veranderd. Hierdoor is ook de interactie met de kopers en de manier waarop zij de buyer journey doorlopen veranderd. Het heeft ertoe geleid dat de invloed van sales is verschoven naar een latere fase van het koopproces.”

Game changers in B2B: een groot contrast tussen personalisatie en privacy

Wanneer we doorvragen over de term ‘game changers’ dan gaat het om het contrast tussen de technische mogelijkheden die marketing steeds persoonlijker maken, terwijl tegelijkertijd wet- en regelgeving een spanningsveld creëert tussen personalisatie en privacy. Voor sommigen voelt dit misschien als een spagaat, voor andere B2B spelers vormt dit een uitdaging die ons dwingt om marketinginspanningen nog beter aan te laten sluiten op de behoefte van de koper.

Wat wordt aankomend jaar de grootste game changer binnen de B2B marketing?

“Wij marketeers denken dat we de customer journey en de klantbeleving die daarbij hoort écht kunnen beïnvloeden en verbeteren met behulp van technologie. Of dit aankomend jaar al een grote game changer zal zijn, is moeilijk te zeggen. Wellicht dat dit gebeurt in kleine stapjes”, aldus Ingrid.

Shimon stelt dat sales en marketing steeds dichter bij elkaar zullen komen. “Sales en marketing opereren tot op heden nog vaak als afzonderlijke afdelingen. Dit komt doordat beiden op een andere manier waarde creëren voor de klant en er onderling onvoldoende gecommuniceerd wordt. Sales en marketing zullen dichter naar elkaar toe groeien om zo als één afdeling een unieke klantwaarde te creëren.”

Tot slot geven Ingrid en Shimon een belangrijke tip

Stel jezelf als marketeer bij alles wat je doet de volgende vraag: welke waarde creëer ik voor mijn klant? Om deze waarde optimaal te laten zijn is het belangrijk om altijd te blijven leren en nieuwe dingen uit te proberen. Er bestaat namelijk geen ‘best practice’ die voor iedereen werkt. Het is belangrijk dat je blijft analyseren en waar nodig aanpassingen doet. Ook moeten marketeers nog meer gaan denken vanuit de klant en de nauwe samenwerking opzoeken met sales, communicatie en customer service. Hierdoor kan voorkomen worden dat marketing teams als ivoren torens worden gezien.

Kortom, tijdens de jubileumeditie van het B2B Marketing Forum kunnen we van Ingrid en Shimon een presentatie verwachten waarin zij het publiek meenemen naar het verleden en de toekomst van B2B-marketing. Als initiatienemers kijken zij er ook dit jaar weer naar uit om hun visie op B2B-marketing te delen met de aanwezige sales- en marketingprofessionals.