Blog/Nieuws

Interactie en energie met dagvoorzitter Lars Sorensen

Lars SorensonEnergie! Dat gaat hij geven en dat ga je van hem krijgen. Met trots presenteren wij onze dagvoorzitter Lars Sorensen. Als dagvoorzitter van het B2B marketingforum zoekt hij de ruimte op binnen het programma en focust op de inhoud in plaats van op de klok. Benieuwd naar wat hij voor je in petto heeft? Wij gingen met hem in gesprek over hoe hij als ‘overdrachtsmanager’ te werk gaat en hoe hij tegenover het thema van het forum staat.

Dit jaar is het thema van het forum ‘groeien met bestaande klanten’, wat is jouw visie hierop?

“Wat je aandacht geeft, groeit. Ook je rendement bij bestaande klanten. Ik denk dat de B2B markt de laatste jaren echt wakker geworden is en ingezien heeft dat je niet mag aannemen dat grote, bestaande klanten jaar in jaar uit klant zullen blijven als je je niet blijft inspannen voor hen. Vaak zie je dat 80% van de omzet komt van 20% van de klanten, terwijl 80% van het marketingbudget gaat naar het werven van nieuwe klanten. Of dat nieuwe klanten overladen worden met introductie-korting terwijl trouwe klanten een vaste hogere prijs betalen. Ik denk dat er wel een omslag nodig is in het denken; we zien nieuwe, frisse bedrijven opkomen in allerlei bedrijfstakken en het speelveld kan in één keer veranderen. Dat betekent klanten koesteren en trouw belonen. Ik zie daar een duidelijke rol voor B2B marketing.”

Wat ga je brengen naar het B2B marketingforum?

“Op 17 maart ben ik dagvoorzitter en dat is natuurlijk een andere rol dan een spreker. Hoewel ik zelf wel een achtergrond heb in communicatie en marketing en me ook op de zakelijke markt begeef, ben ik er niet om míjn kennis te etaleren maar dat van anderen het beste onder het voetlicht te brengen. Ik vind het een uitdaging om boodschappen van verschillende sprekers aan elkaar te verbinden en het publiek de informatie echt te laten internaliseren. Dat noem ik wel eens overdrachtsmanagement. Om informatie daadwerkelijk op te nemen moet je er wat actiefs mee doen, bijvoorbeeld even met je forum-buurman in gesprek over wat je net gehoord hebt van een spreker. Of de ruimte nemen om eigen vragen te stellen of je ervaringen te delen. Deelnemers aan het forum zijn natuurlijk slimme marketeers die door de wol geverfd zijn. Is het dan niet mooi om ook wat van hun praktijkervaring te kunnen delen met andere deelnemers? Bij het B2B forum is er binnen het programma ruimte gecreëerd om met ‘peers’ de dialoog aan te gaan over de inhoud van de sessies. Dat vind ik een goede en prikkelende opzet.”

Wat zeggen deelnemers aan het einde van de dag over jouw presentatiestijl?

“Hopelijk zullen ze aangeven dat de inhoud en het delen ervan centraal stond. Ik probeer gedurende de dag het beste uit sprekers, gasten en publiek naar boven halen. Mijn bijdrage ligt in het creëren van een open sfeer waar ruimte is voor dialoog, interactie, energie en creativiteit.”

Waarom moeten marketeers het B2B marketingforum bezoeken?

“Als je je vak serieus neemt, dan moet je er zijn. Je krijgt er alle gelegenheid om je te verdiepen in mooie cases maar ook om met collega-marketeers kansen en uitdagingen te bespreken en praktische tips en ideeën uit te wisselen. Dat komt zowel door de opzet van de dag – een inloop-ontbijt, de masterclasses maar ook simpelweg genoeg netwerk-pauzes – als door de gedegen cases en ervaren sprekers die op het podium staan.”