Blog/Nieuws

Bedrijven reserveren meer ruimte voor B2B marketing budget

Amsterdam, 15 maart 2011 De uitgaven aan B2B marketing zitten in de lift: business-to-business bedrijven verwachten per saldo dit jaar een wezenlijk grotere investering in marketing te doen dan in voorgaande jaren. De groei zal daarbij voornamelijk zitten in de uitgaven aan de website, e-mailmarketing, social media en online advertising. Dit blijkt uit de TNS NIPO B2B Marketing Barometer 2011, waarvan B2B marketing bureau spotONvision en TNS NIPO vandaag de resultaten presenteren tijdens het B2B Marketing Forum in Amsterdam.

Reg van Steen, TNS NIPO: ‘We hebben dit initiatief genomen omdat er zo weinig bekend is over de trends in B2B marketing in Nederland. We moeten altijd onze toevlucht nemen tot Amerikaanse en Britse onderzoekscijfers. Dat is vanaf nu verleden tijd.’

Social media nog maar mondjesmaat ingezet

Opvallend is dat minder dan de helft van de B2B marketing- en communicatie verantwoordelijken actief in de weer is met social media. Sterker nog, nauwelijks een op de acht heeft hiervoor een concrete strategie ontwikkeld. Veel business-to-business organisaties verkeren nog in het stadium van het ‘uitproberen’. In de praktijk betekent het veelal dat men op een luisterende manier van social media gebruik maakt; een interactieve rol wordt door weinigen daadwerkelijk ingevuld. Niettemin zegt inmiddels bijna een kwart van de business-to-business organisaties te twitteren. Net als bij consumer marketing, speelt ook binnen B2B marketing leeftijd een rol in het gebruik van social media: hoe jonger de marketeer, hoe vaker men er al mee bezig is.

Rendement

Marketing accountability is van bescheiden aard: nauwelijks een kwart van de B2B-bedrijven stelt het rendement vast van hun investeringen in marketing. In de praktijk beperkt zich dit tot het bepalen van respons op direct marketing acties, het tellen van leads of het registreren van hits op de website. Het overgrote deel stelt nooit het rendement vast van de marketing inspanningen en gaat af op hun gevoel. Dat gevoel zegt vooralsnog dat per saldo de opbrengst van social media licht hoger is dan de investeringen.

De spotONvision-TNS NIPO B2B Marketing Barometer is te downloaden op www.spotonvision.com/b2b-marketing-barometer

Ook vind je een samenvattend artikel door Matthijs van den Broek op Marketingfacts