Voorwaarden Award

Deelname

 • De inzending is alleen geldig indien het officiële, online inschrijfformulier wordt gebruikt en volledig wordt ingevuld.
 • Aanmelden kan namens een bedrijf of organisatie in Nederland. Media-, Marketing-, Communicatie-, PR- of Reclamebureaus zijn uitgesloten van competitie. Voor bureaus zijn al vele andere prijzen in het leven geroepen.
 • Alleen actuele campagnes of projecten van 2017/2018 kunnen meedingen. Dit mag ook bijvoorbeeld een campagne zijn die in 2016 is gestart. Zolang deze maar actueel was in 2017/2018.

De procedure

 • Na de eerste juryzitting (half februari) worden de genomineerden bekend gemaakt.
 • Je wordt telefonisch en/of schriftelijk/via mail op de hoogte gebracht. Daarnaast moet je bereid zijn aanvullende informatie te verstrekken indien gewenst.
 • De uitslag van de jury staat niet ter discussie; er kan niet over worden gecorrespondeerd.
 • Uiteraard worden de cases vertrouwelijk behandeld en niet zonder instemming van betrokkenen verder verspreid.
 • De deelnemer gaat ermee akkoord om, indien de ingediende case genomineerd wordt, deze case -indien gevraagd- te presenteren en/of voor publicatie beschikbaar te stellen aan de organisatie van de Award.
 • Cases die niet aan deze criteria beantwoorden, worden systematisch teruggestuurd naar de afzender met reden van weigering. De afzender krijgt vervolgens een week om zijn dossier in de juiste vorm in te dienen.

De case

 • De ingestuurde case bestaat uit maximaal 15 pagina’s/slides in PowerPoint. Plus maximaal twee pagina’s als bijlage voor bijvoorbeeld cijfermatige gegevens.
 • Alle pagina’s dienen genummerd te zijn.
 • Cases die helder, eenvoudig, duidelijk en beknopt zijn opgesteld, krijgen al snel meer sympathie dan cases die veel zoekwerk vereisen, inconsistente informatie bevatten, onduidelijke of irrelevante cijfers bevatten en slordig opgesteld zijn.
 • Doelstellingen moeten S.M.A.R.T. zijn: Specifiek, Meetbaar, Ambitieus, Realistisch en in Tijd begrensd zijn. Zorg ervoor dat de jury kan beoordelen of de resultaten en de doelstellingen vergelijkbaar zijn. Haal commerciële- en communicatiedoelstellingen niet door elkaar!
 • Laat zien dat je met jouw project of campagne een duidelijke visie op jouw vakgebied hebt, gericht op tastbaar resultaat.