Voorwaarden

Annuleren en wijzigen

Zodra u zich heeft ingeschreven is een deelnemer 50% van de kosten verschuldigd aan de organisatie tot 21 dagen voor het evenement.

Vanaf 21 (en minder) dagen voor het event worden restituties voor annuleringen niet meer vergoed. Indien u verhinderd bent, kunt u een vervanger sturen namens dezelfde organisatie.

Wilt u aanspraak maken op de 50% restitutie, ontvangen wij graag uw schriftelijk verzoek per post of mail. Dit kan tot uiterlijk 21 dagen voor de datum van het evenement.

 

Aansprakelijkheid

Het kan noodzakelijk zijn de inhoud van het programma, de tijdstippen, de locatie of de sprekers aan te passen tijdens de voorbereidingen van het event.

De organisatie van B2B Marketing Forum, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke wijzigingen.

In geval er redenen zijn om het evenement te veranderen, of te annuleren in geval van overmacht, terroristische dreigingen, oorlog, extreme weersomstandigheden, stakingen, of anderszins gebeurtenissen buiten de macht van B2B Marketing Forum om, zullen wij ons uiterste best doen het event opnieuw in te plannen.

Indien het hele evenement geannuleerd dient te worden, verbinden de deelnemers er zich toe om geen enkele tegemoetkoming of terugbetaling van de organisator te eisen. De deelnemer/klant kan geen aanspraak maken op uitgaven, kosten, schade, onkosten, inclusief juridische kosten die worden gemaakt door de deelnemer/klant.

 

Algemene voorwaarden winactie B2B My Valentine

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de winactie die wordt georganiseerd door B2B  Marketing Forum BV. Door deelname aan de winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden:

 1. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers en familieleden van de aanbieder (inclusief dochterondernemingen) en partners of familie van deze medewerkers. Ook eventuele participanten aan de winactie (zoals adverteerders, sponsors of producenten) behoren hiertoe.
 2. De looptijd van de winactie is t/m 14 februari 2017.
 3. De prijs is 1 overnachting voor 2 personen in Kasteel de Wittenburg bij beschikbaarheid t.w.v. € 140,-.
 4. De prijs is geldig in 2017 en kan worden verzilverd tot 31 december 2017. In overleg tussen leverancier en winnaar wordt een aankomstdatum vastgesteld. De prijs komt daarna automatisch te vervallen.
 5. Bekendmaking van de winnaars zal plaatsvinden op 16 maart tijdens het B2B Marketing Forum 2017.
 6. De winnaar kan tot uiterlijk 1 week na bekendmaking bij de organisatie aanspraak maken op de prijs. Hierover ontvangt hij bericht via het mailadres waarop hij/zij zich heeft aangemeld. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.
 7. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 8. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. Ook is de prijs niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten.
 9. De aanbieder zal (indien niet bekend) bij de deelnemer een geldig contactadres opvragen en kan hem verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van hun identiteit.
 10. De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door de organisatie.
 11. De aanbieder is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar motiverende redenen, zonder dat de aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal door de aanbieder op passende wijze publiekelijk (via haar website en de betreffende social mediakanalen) bekend worden gemaakt.
 12. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunnen worden gestuurd naar info@b2bmarketingforum.nl. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. De aanbieder zal zo spoedig mogelijk reageren.

 

Organisatie

Het event wordt georganiseerd door B2B Marketing Forum BV

Geregistreerd onder:

B2B Marketing Forum B.V., Prof. J.H. Bavincklaan 2-4, 1183 AT Amstelveen, Nederland

VAT no. NL852492327B01, Kamer van Koophandel 57230285